Over EICB

Het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) vormt het middelpunt van innovatie in de sector. Vanuit deze positie zet ons team zich dagelijks in om transport per binnenvaart nóg slimmer en duurzamer te maken.

Laatste ontwikkelingen

Nieuwe emissie-eisen voor de binnenvaart: NRMM Fase V

Het stellen van eisen aan de uitstoot van binnenvaartschepen is een recente ontwikkeling. Veel mensen herinneren zich nog wel de invoering van emissie-eisen CCR-I en -II in respectievelijk 2003 en 2007. Daarna werd het een tijd stil. Er werd weliswaar gesproken over CCR-III en CCR-IV, maar deze eisen kwamen er…

 • ”Zonder samenwerking geen schonere binnenvaart”

  Zeventien partijen – overheden, bedrijven en kennisinstellingen – uit 4 Europese landen: Nederland, België, Duitsland en Engeland bekrachtigden donderdag 27 oktober 2016 in Düsseldorf hun samenwerking in het Europese LIFE project CLINSH: CLean INland Shipping. Door het testen van vernieuwende technieken, alternatieve brandstoffen en walstroom willen de partijen komen tot forse emissiereducties in de binnenvaart. Het effect wordt vervolgens continu gemonitord op 30 schepen. Deze data…

 • Innovation Lab-partner HDM ontvangt prijs voor duurzaamheid

  EICB Innovation Lab-partner HDM uit Maassluis ontving op de jaarlijkse dag van de duurzaamheid de ‘Gemeentevlag duurzaam ondernemer 2016’. Uitreiking vond plaats door wethouder Sjef Evers op nominatie van het bestuur van de Maassluise Ondernemers verenigd in de MOVe.    HDM bestaat uit de bedrijven Holland Diesel Maassluis, Holland Driveline Maassluis en Holland Sustainable solutions Maassluis. Met 33 personeelsleden is HDM wereldwijd actief met het…

 • CLINSH Kickoffconferentie op 27 oktober, Düsseldorf

  CLINSH, een Europees project gericht op het demonstreren van de haalbaarheid van emissiereductie in de binnenvaart, is op 1 september van start gegaan met steun van het Europese LIFE fonds. De officiële kickoffconferentie van CLINSH wordt op 27 oktober in Düsseldorf gehouden. Deze conferentie is een interessante gelegenheid voor projectpartners en andere geïnteresseerde partijen om meer te leren over CLINSH en hierbij betrokken te raken.…

 • Stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’ geopend

  Op 1 oktober jl. is de stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’ van het Havenbedrijf Rotterdam geopend. Deze regeling verstrekt financiële bijdragen aan nieuwe projecten die leiden tot reductie van brandstofverbruik, broeikasgassen (CO2, CH4) en luchtemissies (NOx, PM) door de binnenvaart. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 31 december 2016 worden ingediend bij het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB). De Stimuleringsregeling staat open voor aanvragen…

Meer ontwikkelingen

Recent bijgewerkte projecten

Meer projecten